• Gaya Batam

  Gaya Batam (gay & waria)
  Jl. Bunga Mawar No. 04A
  Baloi Kusuma Indah, Penuin
  Batam 29444 - Kepulauan Riau
  Telp. +62 778 7026865
  Faks. +62 778 421369
  Hotline: +62 778 7217760
  Email: ygb_aids@yahoo.com

0 komentar:

Leave a Reply